Водещи в сферата на микро заемите

Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : 8:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка

Историята на банките: От древността до съвременността

Банките са сред най-старите институции в света и имат дълга история, която се простира от древността до съвременността. От най-ранните форми на обмен на стоки и услуги в древните цивилизации, банките са се развили като институции, които предлагат услуги за съхранение на пари, заеми и други финансови услуги.

В древността, банките първоначално се развиват в Месопотамия, Египет и Гърция. Те функционират като институции, които осигуряват съхранение на пари и събиране на данъци от гражданите.

В Египет например, има доказателства, че банките са съществували още през 2000 година пр.н.е. Това би могло да бъде смятано за една от първите форми на банките, известни в историята.

През средновековието, банките придобиват по-голяма роля в икономиката. Една от първите банки, които се появяват в то време, са банките на ломбардите.

Те предлагат заеми на жените и мъжете, които са нуждаещи се от пари, но нямат достатъчно обезпечение. Освен това, банките на ломбардите също така предлагат услуги за съхранение на ценности като злато, сребро и скъпоценни камъни.

С развитието на търговията и промишлеността през новото време, банките придобиват още по-голяма важност. Те започват да предлагат услуги като кредитиране на търговци, финансиране на промишлени проекти и инвестиране в акции и облигации.

Банките се разрастваха и достигнаха до глобални мащаби, с откриването на филиали и представителства в различни държави по света.

Днес, банките са неотменима част от икономиката и предлагат разнообразни финансови услуги, включително съхранение на пари, кредитиране, инвестиции и управление на финансови активи. Те са важни за индивидите, бизнеса и държавата, като играят ключова роля за подпомагането на икономическия растеж и развитие.

В заключение, банките имат дълга история, която се простира от древността до съвременността. Те са се развили от прости форми на обмен на стоки и услуги до сложни финансови институции, които играят важна роля в съвременната икономика. Банките продължават да се приспособяват към променящите се условия и изисквания в света на финансите, за да предоставят най-добрите услуги на своите клиенти.

Ранните форми на банките и тяхната роля в икономиката

Ранните форми на банките имат изключително важна роля в икономиката. Те осигуряват средствата за развитието на търговията и промишлеността и са от съществено значение за финансовото функциониране на дадена държава или общност.

Една от ранните форми на банките е банката на ломбардите, която се появява през Средновековието. Тя играе важна роля в предоставянето на заеми на търговци и предприемачи, които имат нужда от финансиране за развитието на своите бизнеси. Банката на ломбардите предлага също така и услуги за съхранение на ценности и скъпоценности. Това позволява на търговците да имат достъп до средства, които могат да използват за разширяване на своите търговски дейности.

Освен банките на ломбардите, друга ранна форма на банките са общинските банки.

Тези банки са собственост на дадена общност и предоставят финансиране и заеми на местните жители и бизнеси. Те играят важна роля в стимулирането на регионалния и икономически растеж, като предоставят достъп до капитал и финансови ресурси за малките и средните предприятия.

В ранните форми на банките, доверието и репутацията са от решаващо значение. Банките трябва да изградят доверие към своите клиенти и да демонстрират способността си да управляват финансови рискове. Това включва и поддържане на ликвидност на банката, така че да може да изпълни своите задължения към клиентите си.

В заключение, ранните форми на банките играят важна роля в икономиката, като предоставят финансови ресурси и услуги, които са от съществено значение за развитието на търговията и промишлеността. Банките на ломбардите и общинските банки са примери за ранните форми на банките, които са се развили през Средновековието и които са имали значителен принос за икономическото развитие и стабилността на дадена общност или държава.

Развитието на банковата система през вековете

Развитието на банковата система е преминало през значителни промени през вековете. От ранните форми на банките в Средновековието, банковата система се разраства и приспособява към променящите се нужди на икономиката.

Един от ключовите етапи в развитието на банковата система е било въвеждането на хартиените пари през 17-ти век.

Това е станало в резултат на необходимостта от по-лесен начин за обмен на стоки и услуги. Банките са почнали да издават хартиени пари, които са били заменител на златото и среброто като средство за разменяне.

Следващият важен етап в развитието на банковата система е създаването на централни банки. Тези институции имат отговорността да контролират паричната политика на дадена държава и да осигурят стабилността на финансовата система.

Централните банки имат правомощията да регулират банковата дейност, да надзират банките и да предоставят ликвидност на пазара.

През 20-ти век, развитието на банковата система е белязано от въвеждането на нови технологии и иновации. Електронните плащания и онлайн банкирането са променили начина, по който хората извършват финансови операции и управляват своите сметки.

Банките са се приспособили към тези промени и са развили напреднали технологии, които позволяват на клиентите им да извършват банкови операции по-бързо и по-удобно.

Също така, развитието на банковата система е било съпътствано от въвеждането на различни финансови продукти и услуги. Инвестиционните фондове, кредитните карти и хипотечните заеми са само някои от примерите за продукти, които са били разработени от банките, за да отговорят на нуждите на клиентите им.

В заключение, развитието на банковата система през вековете е било впечатляващо. Банките са преминали през значителни промени, от ранните форми на банките в Средновековието до съвременната банкова система, която предлага разнообразни финансови услуги и продукти. Иновациите и технологичният прогрес са довели до по-ефективни и удобни начини за извършване на банкови операции, като банките продължават да се приспособяват и развиват, за да отговорят на нуждите на съвременните клиенти и икономическата среда.

Защо да ни изберете?

Дългогодишният опит в областта на финансите ни постави сред водещите сферата на микрокредитирането.

Прозрачност

Тук няма скрити разходи. Преди да кандидатствате за кредит, изчислете предварително всички разходи по изплащане на кредита или заема.
k

Попълнете формуляра

След като изберете сумата, която искате да преведем по сметката Ви, трябва да въведете цялата необходима информация и да попълните формуляра за кандидатстване.

Нашият отговор

Ако успешно сте попълнили формуляра и ни го изпратите за проверка, скоро можете да очаквате обратна връзка относно одобрението на заема.

Плащане

След одобрение на кредита или заема, парите Ви ще бъдат преведени директно в сметката. Плащането е възможно веднага, след 15 минути от одобрението.
Testimonials

Какво казват потребителите за нас

Бойко K.

Варна

"Благодаря много на екипа, който ми помогна при плащането. Всичко в крайна сметка се оказа, както поисках. Бързо и професионално обслужване. Много по—добре, отколкото в банката."

Владисла́в C.

Пловдив

"Въпреки, че първоначално се отнесох скептично скоро се убедих, че тук няма измама. Веднага след като парите се получиха в сметката ми, платих всичките си разходи. Помогнаха ми, когато другите дори не искаха да опитат."

Николина O.

София

"Бих искал/а да се възползвам от възможността да изразя благодарността си за много коректните отношения и търпението, които проявихте към мен. Сега знам към кого да се обърна, ако отново изпадна във финансови затруднения."
         
Оценка: 4.4 / 5 (116 oценка)

Home » Банка